Despatx Pragma Advocats

Situat al centre de Mataró, Pragma-advocats va néixer amb l’objectiu d’oferir un servei d’assessorament integral i individualitzat als nostres clients, tant per a particulars com per a empreses.

Pragma-advocats compta amb un equip humà, dinàmic i jove, però amb una dilatada experiència professional, sent nostre major objectiu defensar els interessos dels nostres clients.

La filosofia del despatx està basada en el tracte directe i personal amb els nostres clients, buscant a tot moment una relació de confiança fonamentada en el coneixement, transparència, rapidesa i qualitat del nostre assessorament

La filosofia aplicada al nostre treball diari és l’atenció personalitzada i la màxima serietat en la defensa i assessorament dels nostres clients davant els diversos òrgans jurisdiccionals

TITULARS DEL DESPATX

Servei professional amb gran dedicació

Sandra Mena

Thais Delgado

Llicenciada en Dret per la Universitat de Girona, Màster en Dret de la Construcció, Immobiliari i Urbanisme per la Universitat Pompeu Fabra. Postgrau en herències i testaments per la Universitat de Barcelona. Membre del Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Especialista en Dret Civil: bancari, herències, immobiliari, construcció i defensa dels consumidors.

Compte amb una formació especialitzada i llarga trajectòria davant els Tribunals Civils. Amb formació especialitzada mitjançant l’assistència a les següents formacions: Jornada d’Execucions Hipotecàries de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona; Seminari de Participacions Preferents i Deute Subordinat; Seminari del recurs de cassació a Catalunya i davant el Tribunal Suprem; Seminari de Derivats Financers; Taula Rodona del Circulo Legal sobre Nul·litat d’Avals i altres Operacions Bancàries subscrites per particulars.

Llicenciada en Dret, especialista en Dret de Família i Màster d’empresa i Corporate Finance a la universitat *ESADE. Col·legiada de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Advocada especialista en família, de la Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF)

Amb formació especialitzada mitjançant l’assistència a les següents formacions: Curs de Mediació Familiar; Seminari de Participacions Preferents i Deute Subordinat; Jornades en relació al nou Codi de Família Català; Seminari del recurs de cassació a Catalunya i davant el Tribunal Suprem; Seminari de Derivats Financers;  Jornades de fiscalitat en el Dret de Família de Catalunya i Espanya; Participació en el Les Jornades de Dret de Família de la Societat Catalana d’Advocats De Família; Jornada Sobre el Procés de Substracció de Menors en el Conveni del Faig (Associació de Professionals contra la Substracció Internacional de Menors a Espanya). Coordinadora Conferència EUCEN -European Universities Continuing Network del IDEC (Institut d’Educació Contínua – Universitat Pompeu Fabra).

Bilingüe en Anglès. Va formar part de l’Equip Consular del Consolat Britànic a Barcelona durant els anys 2000 i 2001.