Assessorament en general respecte a la implantació d’empreses a Espanya, operacions societàries, contractació local i internacional, amb especial atenció a les relacions amb filials, sucursals i agents a Espanya i a l’extranger; aspectes legals del comerç electrònic i noves tecnologíes.

El nostre assessorament a l’empresa abarca desde l’assistència als òrgans d’administració i direcció de la mateixa fins a qualsevol departament d’aquesta que requereix la nostra opinió jurídica per a una matèria concreta.

Així mateix, assistim als nostres clients des de les més simples qüestions de secretaria jurídica (convocatòries, actes, certificats, entre d’altres) fins a les operacions societàries més complicades com la liquidació i dissolució de les societats.

Així mateix, assessorem i redactem contractes de caràcter mercantil tals com franquícies; agència; arrendaments mercantils; compra-vendes mercantils; garanties; noves tecnologies…