DIVORCIS I SEPARACIONS

La realitat familiar ens obliga en determinats moments a regular de forma eficient les relacions entre els seus membres,
o en cas de discrepància, la intervenció d’un advocat per defensar els seus drets.
Per aquest motiu, a Pragma Advocats oferim un servei jurídic integral i
personalitzat en l’àmbit familiar, en qüestions com:

 • Separacions i divorcis de mutu acord.

 • Separacions i divorcis contenciosos.

 • Reclamació de la pensión d’aliments.

 • Divorci exprés.

 • Qüestions relatives a la custòdia compartida dins del procés de separació i divorci.

 • Qüestions relatives a d’altres drets dels nens derivats de la separació o el divorci com la pàtria potestat, la guarda i custòdia o el règimen de visites.

 • Reclamació de la pensió alimentícia.

 • Divorci o separació notarial.

D’ALTRES QÜESTIONS QUE TREBALLEM:

 • Nulitat matrimonial.

 • Mesures prèvies, provisionals i definitives.

 • Modificació de mesures relatives al divorci o la separació.

 • Conveni regulador.

 • Plà de parentalitat.

 • Pàtria potestat.

 • Guàrdia i custòdia.

 • Règim de visites: comunicació i estància.

 • Pensió d’aliments.

 • Pensió compensatòria.

 • Atribució de la vivenda familiar.

 • Execució de ressolucions en matèria de separació i divorci.

 • Registre civil d’estats civils: naixament, defunció, divorci.

 • Situacions de violència (domèstica o de gènere) en els procediments de separació o divorci.

 • Dret dels avis.