Divorcis i separacions:

La realidat familiar ens obliga en determinats moments a regular de forma eficient les relacions entre els seus membres, o en cas de discrepància, la intervenció d’un advocat per defensar els seus drets. Por això, a Pragma Advocats oferim un servei jurídic integral i peronalitzat en l’àmbit familiar, en qüestions com:

 • Separacions i divorcios de mutu acord.
 • Separacions i divorcios contenciosos.
 • Reclamació de la pensión d’aliments.
 • Divorci exprés.
 • Qüestions relatives a la custòdia compartida dins del procés de separació i divorci.
 • Qüestions relatives a d’altres drets dels nens derivats de la separació o el divorci com la pàtria potestat, la guarda i custòdia o el règimen de visites.
 • Unions estables de parelles de fet.

D’ALTRES QÜESTIONS QUE TREBALLEM:

 • Nulitat matrimonial.
 • Mesures prèvies, provisionals i definitives.
 • Modificació de mesures relatives al divorci o la separació.
 • Conveni regulador.
 • Plà de parentalitat.
 • Pàtria potestat.
 • Guàrdia i custòdia.
 • Règim de visites: comunicació i estància.
 • Pensió d’aliments.
 • Pensió compensatòria.
 • Atribució de la vivenda familiar.
 • Execució de ressolucions en matèria de separació i divorci.
 • Registre civil d’estats civils: naixament, defunció, divorci.
 • Situacions de violència (domèstica o de gènere) en els procediments de separació o divorci.
 • Dret dels avis.

DRET INTERNACIONAL DE FAMÍLIA

Pragma Advocats també té àmplia experiència en temes de família a nivell internacional, és a dir en conflictes entre ciutadans de diferents països, o quan el conflicte es produeix entre cònjuges no espanyols que resideixen a Espanya.

Així mateix quan s’ha produït una substracció internacional d’un menor. És a dir quan un dels pares s’ha emportat al nen a viure a un altre país sense permís de l’altre o sense autorització judicial.

Tenim experiència en legalització de sentències estrangeres, a través del procediment d’exequàtur o aquell adequat al cas concret. Així com en execució de sentències estrangeres a Espanya.

De fet les titulars del despatx tenen una gran experiència en negociacions i procediments judicials en temes internacionals, estant el despatx referenciat directament pel Consolat General Britànic i el Ministeri d’exteriors britànic, i això és possible gràcies al nostre perfecte domini de l’anglès.