• DIVORCIS I SEPARACIONS

  La realitat familiar obliga en determinats moments a regular de forma eficient les relacions entre els seus membres, o en cas de discrepància, la intervenció d’un advocat per defensar els seus drets.

 • ESPECIALISTES EN HERÈNCIES I DRET SUCCESSORI

  Tramitació d’herències, testaments, llegats, impostos de successions, legítimes

 • RECLAMACIONS CONTRA BANCS

  Assessorament i reclamació enfront d’entitats bancàries per mala praxi. Hem obtingut nombroses resolucions judicials pioneres condemnant a les entitats financeres

 • ESPECIALISTES EN DRET IMMOBILIARI, DESAHUCIS I OCUPACIONS

  Per ocupació ilegal, així com per falta de pagament de la renta o finalització de contracte

 • DRET LABORAL

 • DRET PENAL

 • DRET INTERNACIONAL

  Les titulars del despatx tenen una gran experiència en negociacions i contractació en temes internacionals. Perfecte domini de l’anglès.

 • DIVORCIS I SEPARACIONS

  La realitat familiar obliga en determinats moments a regular de forma eficient les relacions entre els seus membres, o en cas de discrepància, la intervenció d’un advocat per defensar els seus drets.

 • ESPECIALISTES EN HERÈNCIES I DRET SUCCESSORI

  Tramitació d’herències, testaments, llegats, impostos de successions, legítimes

 • RECLAMACIONS CONTRA BANCS

  Assessorament i reclamació enfront d’entitats bancàries per mala praxi. Hem obtingut nombroses resolucions judicials pioneres condemnant a les entitats financeres

 • ESPECIALISTES EN DRET IMMOBILIARI, DESAHUCIS I OCUPACIONS

  Per ocupació ilegal, així com per falta de pagament de la renta o finalització de contracte

 • DRET LABORAL

 • DRET PENAL

 • DRET INTERNACIONAL

  Les titulars del despatx tenen una gran experiència en negociacions i contractació en temes internacionals. Perfecte domini de l’anglès.

DIVORCIS I
SEPARACIONS

La realitat familiar ens obliga en determinats moments a regular de forma eficient les relacions entre els seus membres, o en cas de discrepància, la intervenció d’un advocat per defensar els seus drets.
Per aquest motiu, a Pragma Advocats oferim un servei jurídic integral i personalitzat en l’àmbit familiar, en qüestions com:
 • SEPARACIONS I DIVORCIS DE MUTU ACORD.
 • SEPARACIONS I DIVORCIS CONTENCIOSOS.
 • RECLAMACIÓ DE LA PENSIÓN D’ALIMENTS.
 • DIVORCI EXPRÉS.
 • DIVORCI O SEPARACIÓ NOTARIAL.
 • QÜESTIONS RELATIVES A LA CUSTÒDIA COMPARTIDA DINS DEL PROCÉS DE SEPARACIÓ I DIVORCI.
 • QÜESTIONS RELATIVES A LA CUSTÒDIA COMPARTIDA DINS DEL PROCÉS DE SEPARACIÓ I DIVORCI.
 • QÜESTIONS RELATIVES A D’ALTRES DRETS DELS NENS DERIVATS DE LA SEPARACIÓ O EL DIVORCI COM LA PÀTRIA POTESTAT, LA GUARDA I CUSTÒDIA O EL RÈGIMEN DE VISITES.

HERÈNCIES I
DRET SUCCESSORI

Som experts en herències i succesions. La nostra dilatada experiència ens permet poder oferir-li la millor solució en tots els seus dubtes i problemàtiques en qüestions relatives a herències, testaments, declaracions dels hereders, liquidació de bens de l’herència i en la liquidació dels impostos derivats de la successió, vetllant pels seus interessos per aconseguir la millor solució pel seu cas.
Per aquest motiu, a Pragma Advocats oferim un servei jurídic integral i personalitzat, en qüestions com:
 • ASSESSORAMENT LEGAL EN REDACCIÓ DE TESTAMENTS, DEIXANT CLARA CONSTÀNCIA DE LA SEVA ÚLTIMA VOLUNTAT I EVITANT AIXÍ ELS SEUS BENEFICIARIS, TRÀMITS I GASTOS INNECESSARIS.
 • OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE DEFUNCIÓ, DE LES ÚLTIMES VOLUNTATS I CÒPIA AUTÈNTICA DEL TESTAMENT.
 • ACCEPTACIÓ D’HERÈNCIA.
 • RECLAMACIÓ DE LA LEGÍTIMA I LLEGATS.
 • DECLARACIÓ D’HEREDERS JUDICIALS I NOTARIALS.
 • PARTICIÓ D’HERÈNCIA.
 • EXPERTS EN NEGOCIACIÓ ENTRE HEREDERS.

ADVOCATS ESPECIALISTES EN DRET IMMOBILIARI, DESAHUCIS I OCUPACIONS

així com per falta de pagament de la renta o finalització de contracte

ACTUALITAT

+ de 2.000

causes judicials guanyades

+ de 20 anys

d’experiència ens avalen

+ de 700

reclamacions contra bancs executades

+ de 1.500

acords

SOM ESPECIALISTES EN HERÈNCIES I DRET SUCCESORI

tramitació de l’herència, testaments, llegats, impostos successoris, legítimes

PER QUÈ ESCOLLIR PRAGMA ADVOCATS

AMPLIA EXPERIÈNCIA EN RECLAMACIONS CONTRA BANCS

RELACIÓ DE CONFIANÇA I ATENCIÓ PERSONALITZADA

FORMEM PART DE LA SOCIETAT CATALANA D’ADVOCATS EN FAMÍLIA

TRUCA’NS I DONAREM AMB LA SOLUCIÓ A LA TEVA CAUSA

PORQUÉ ELEGIR PRAGMA ADVOCATS

AMPLIA EXPERIÈNCIA EN RECLAMACIONS CONTRA BANCS

RELACIÓ DE CONFIANÇA I ATENCIÓ PERSONALITZADA

FORMEM PART DE LA SOCIETAT CATALANA D’ADVOCATS EN FAMÍLIA

TRUCA’NS I DONAREM AMB LA SOLUCIÓ A LA TEVA CAUSA

PRAGMA ADVOCATS; ESTEM AL TEU COSTAT

Tracte directe i personal amb els nostres clients. Relació de confiança i atenció personalitzada.
Equip humà, dinàmic i amb una dilatada experiència professional. La teva satisfacció és el nostre objectiu.

ÚLTIMS ARTICLES DEL NOSTRE BLOG

COL·LABOREM AMB: