Els titulars del despatx tenen una gran experiència en negociacions i contractació en temes internacionals, directament relacionats pel Consulat General Britànic i el Ministeri d’exteriors britànic, i això és possible gràcies al nostre domini perfecte de l’anglès ten tant que a nivell negocial como contractual.

ENTRE LES MATÈRIES QUE ASSESSOREM ES DESTAQUEN, ENTRE D’ALTRES:

  • Divorci de persones de diferents nacionalitats.
  • Dret de família internacional: Exequaturs, execució de mesures, sustracció de menors…
  • Gestió de l’herència d’un extranger defallit en un tercer país de residència.
  • Contractes entre empreses de diferents nacionalitats.
  • Reconeixement i execució de sentències en un país diferent al que fou dictada la sentència i on el condemnat té els seus bens.
  • Sol·licitud d’embargaments més enllà de les fronteres.
  • Reclamacions civils i de quantitat.

DRET INTERNACIONAL DE FAMÍLIA

Pragma Advocats també té àmplia experiència en temes de família a nivell internacional, és a dir en conflictes entre ciutadans de diferents països, o quan el conflicte es produeix entre cònjuges no espanyols que resideixen a Espanya.

Així mateix quan s’ha produït una substracció internacional d’un menor. És a dir quan un dels pares s’ha emportat al nen a viure a un altre país sense permís de l’altre o sense autorització judicial.

Tenim experiència en legalització de sentències estrangeres, a través del procediment d’exequàtur o aquell adequat al cas concret. Així com en execució de sentències estrangeres a Espanya.

De fet les titulars del despatx tenen una gran experiència en negociacions i procediments judicials en temes internacionals, estant el despatx referenciat directament pel Consolat General Britànic i el Ministeri d’exteriors britànic, i això és possible gràcies al nostre perfecte domini de l’anglès.