DRET INTERNACIONAL

Els titulars del despatx tenen una gran experiència en negociacions i contractació en temes internacionals, directament relacionats pel Consulat General Britànic i el Ministeri d’exteriors britànic, i això és possible gràcies al nostre domini perfecte de l’anglès tant a nivell negocial como contractual.

Entre els assumptes que s’han portat des del despatx, es troben gran varietat de nacionalitats i les seves respectives legislacions, tals com l’australiana, neozelandesa, russa, francesa, alemanea, italiana, canadenca, nord americana, xinesa, sud africana, sud americana, irlandesa, britànica, portuguesa, ect…

ENTRE LES MATÈRIES QUE ASSESSOREM ES DESTAQUEN, ENTRE D’ALTRES:

  • Divorci de persones de diferents nacionalitats.

  • Dret de família internacional: Exequaturs, execució de mesures, sustracció de menors…

  • Gestió de l’herència d’un extranger defallit en un tercer país de residència.

  • Contractes entre empreses de diferents nacionalitats.

  • Reconeixement i execució de sentències en un país diferent al que fou dictada la sentència i on el condemnat té els seus bens.

  • Sol·licitud d’embargaments més enllà de les fronteres.

  • Reclamacions civils i de quantitat.

DRET INTERNACIONAL DE FAMÍLIA

Pragma Advocats també té una àmplia experiència en temes de família a nivell internacional, és a dir en conflictes entre ciutadans de diferents països, o quan el conflicte es produeix entre cònjuges no espanyols que resideixen a Espanya.

Així mateix quan s’ha produït una substracció internacional d’un menor. És a dir quan un dels pares s’ha emportat al nen a viure a un altre país sense permís de l’altre o sense autorització judicial.

Tenim experiència en legalització de sentències estrangeres, a través del procediment d’exequàtur o aquell adequat al cas concret. Així com en execució de sentències estrangeres a Espanya.

De fet les titulars del despatx tenen una gran experiència en negociacions i procediments judicials en temes internacionals, estant el despatx referenciat directament pel Consolat General Britànic i el Ministeri d’exteriors britànic, i això és possible gràcies al nostre perfecte domini de l’anglès.