HERÈNCIES I TESTAMENTS

Som experts en herències i succesions. La nostra dilatada experiència ens permet poder oferir-li la millor solució en tots els seus dubtes i problemàtiques en qüestions relatives a herències, testaments, declaracions dels hereders, liquidació de bens de l’herència i en la liquidació dels impostos derivats de la successió, vetllant pels seus interessos per aconseguir la millor solució pel seu cas.

EN QUÈ PODEM AJUDAR-TE?

  • Assessorament legal en redacció de testaments, deixant clara constància de la seva última voluntat i evitant així els seus beneficiaris, tràmits i gastos innecessaris.

  • Acceptació d’herència.

  • Obtenció del certificat de defunció, de les últimes voluntats i còpia autèntica del testament.

  • Reclamació de la legítima i llegats.

  • Declaració d’hereders judicials i notarials.

  • Partició d’herència.

  • Experts en negociació entre hereders.