Compliment del règim de visites després de decretar-se l‘estat d’alarma per a fer front a la segona ona de la pandèmia

Plantejament

Davant la situació d’estat d’alarma actual i els tancaments perimetrals de províncies i municipis, com es regula el règim de visites entre exparella de fet que viuen en municipis confrontants?

I, en cas de necessitar autorització per a desplaçar-se i realitzar el règim de visites entre municipis limítrofs, sense tenir encara presentada demanda de guarda i custòdia, quina autoritat pot justificar el desplaçament?,  es pot fer també a través d’una declaració responsable amb les dades de l’exparella, filla en comú i direcció?

Resposta

Respecte a la primera qüestió que es planteja en la consulta, cal tenir en compte que el règim de visites s’instaura en benefici del menor, per la qual cosa si existeix el més mínim risc de contagi per al menor en els trasllats i no existeix acord entre els progenitors, serà el jutjat competent qui decideixi si és procedent o no suspendre les visites.

Amb l’experiència que comptem de la primera ona de la pandèmia, el criteri de la majoria de jutjats es va inclinar per suspendre les visites intersetmanals però mantenint les visites de cap de setmana i vacances.

No obstant això, ha de tenir-se en compte que en aquesta ocasió, a diferència d’aquell primer estat d’alarma del mes de març, l’activitat judicial no està interrompuda.

Bé l’acte de mitjanes provisionals o la sentència que acorda les mesures, seran documents suficients per a poder realitzar el desplaçament sense cap problema.
Si no s’ha dictat cap resolució judicial adoptant mesures patern-filials, caldrà estar a l’acord entre els progenitors.

Si no existeix cap obstacle en què es duguin a terme les visites i els progenitors resideixen en diferents ciutats, quan tingui lloc el trasllat haurà de portar el progenitor el llibre de família i el certificat de residència o empadronament a la ciutat on té el seu domicili actual i on resideix el menor, i també serà convenient que els progenitors subscriguin un document regulant les mesures patern filials després del cessament de convivència.

Font: Revista de Dret de Família (Lefrebvre-El Dret)